Załóż bezpłatne konto

W czym możemy pomóc?

Formularz kontakowy


Paczka niesortowalna

Informacje na temat wymiarów i wagi przesyłek:

UPS:

Paczka standardowa:

Max waga 32 kg
Max długość 150 cm
Max długość 2 dłuższego boku 76 cm
Max obwód + najdłuższy bok = 330 cm

Paczka niesortowalna
Max waga 70 kg
Max długość 270 cm
Max obwód + najdłuższy bok = 330 cm

Duża paczka:
Max bok 270 cm
Max obwód + najdłuższy bok = 419 cm

Wzór wagi gabarytowej:

dł x szer x wys / 5000

Paczki o nieregularnych kształtach = paczka niesortowalna = dopłata

DHL:

Paczka standardowa
Max waga 31,5 kg
Max długość 140 cm
Max wys. 60 cm
Max szer 60 cm
Max suma boków = 260 cm

Paczka niestandardowa
Max waga 31,5 kg
Max długość 200 cm
Max obwód + najdłuższy bok = 300 cm

Wzór wagi gabarytowej:

dl x wys x szer / 4000

Paczki o nieregularnych kształtach = paczka niesortowalna = dopłata

K-EX

Paczka standardowa:
Max waga 70 kg
Max długość 140 cm
Max suma boków = 220 cm

Paczka niestandardowa:
Max waga 70 kg
Max długość 180 cm
Max suma bokó 260 cm

Wzór na wagę gabarytową:

dl x wys x szer / 10000

Wyjątek

Jeżeli  suma  boków  = 220 cm a z wagi gabarytowej wychodzi więcej niż waga rzeczywista to bierzemy do wyceny wagę rzeczywistą 

Paczki o nieregularnych kształtach = paczka niesortowalna = dopłata 

DPD:
Max waga 50 kg
Max długość 200 cm
Max objętość + najdłuższy bok = 300 cm
Max objętość czyli dł x wys x szer = 0,35 m3

wzór wagi gabarytowej:

dł x wys x szer / 6000

Wyjątek:

Jeżeli  waga  gabarytowa  <  lub  =  41,6 kg to do wyceny bierzemy wagę rzeczywistą.

Paczki o nieregularnych kształtach = paczka niesortowalna = dopłata

Definicje z cenników firm współpracujących z SendItNow.pl:

KEX:

Przesyłka Express standardowa:
– waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
– maksymalne wymiary opakowania:
– suma wszystkich wymiarów do 220,00 cm
– długość do 140,00 cm
– szerokość do 80,00 cm
– wysokość do 80,00 cm

Przesyłka Express niestandardowa:
– waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
– maksymalne wymiary opakowania:
– suma wszystkich wymiarów do 260,00 cm
– długość do 180,00 cm
– szerokość do 80,00 cm
– wysokość do 80,00 cm
– kształt: owalny, nieregularne kształty, wystające elementy

Definicja przesyłki dłużycowej:
przesyłka dłużycowa wymiary: od 180,01 cm do 300,00 cm
Maksymalna długość przesyłki - 300,00 cm
Pozostałe wymiary:
– szerokość do 40,00 cm
– wysokość do 40,00 cm
– suma wszystkich wymiarów do 360,00 cm
Maksymalna waga rzeczywista jednostkowego opakowania przesyłki dłużycowej - do 50 kg.

DHL:
Przesyłki zawierające wyłącznie elementy o wadze do 31,5 kg 
Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce:
• Waga do 31,5 kg, długość do 2 m. Paczki przekraczające podaną długość i wagę
obsługiwane są w ramach kategorii przesyłek zawierających elementy powyżej
31,5 kg.
• Dla każdej przesyłki obliczana jest waga przestrzenna, według przelicznika:
1 m3 przesyłki = 250 kg (waga przestrzenna = (dł. x szer. x wys.)/4000).
Jeżeli waga przestrzenna będzie większa niż 31,5 kg, przesyłki takie obsługiwane
będą w ramach kategorii przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg.
• Maksymalna ilość elementów w przesyłce: 999.
• UWAGA: za każdy element niestandardowy naliczana jest dodatkowa opłata.
Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy do 31,5 kg.
Opłacie podlegają elementy, których wymiary są większe niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m;
o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: gumy itd.); zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu); oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”; których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych. Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej.

Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg
Opłacie podlegają elementy przesyłki na paletach o wymiarach podstawy przekraczających 0,8 x 1,2 m; paleta, na której towar wykracza poza jej obrys; element niespaletyzowany oklejony naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”; element niespaletyzowany zawierający substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra itp.); element umieszczony na palecie, ale do niej nieprzymocowany (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.); element niespaletyzowany o wymiarach większych
niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m; element niespaletyzowany o kształcie okrągłym, cylindrycznym bądź owalnym lub o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; elementy nie dające się ze względu na swoją specyfikę spaletyzować, np. urządzenia na kółkach.
Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej.

UPS:
Opłata za dodatkową obsługę dla nietypowych przesyłek
Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:
• Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
• Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie
zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
• Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi
elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)
• Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
• Paczki międzynarodowe, których dłuższy bok przekracza 150 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
• Paczki krajowe, których długość przekracza 120 cm lub szerokość 80 cm lub wysokość 80 cm lub suma długości i obwodu przekracza 300 cm
• Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
• Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest
określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.
UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę.
Obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 14 PLN za paczkę dodana do podstawowego kosztu przesyłki

Opłata dodatkowa za dużą paczkę
Dana paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej długość oraz obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] łącznie wynoszą więcej niż 330 cm, ale nie przekraczają maksymalnego rozmiaru UPS wynoszącego 419 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa za dużą paczkę. Obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 105 PLN za paczkę dodana do podstawowego kosztu przesyłki.

Rozmiary przekraczające dozwolone limity
Paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 70 kg lub o długości przekraczającej 270 cm, lub paczki, których suma długości i obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 419 cm nie będą przyjmowane do transportu.
Jeśli paczka taka znajdzie się w systemie małych paczek UPS, to naliczona zostanie dodatkowa opłata. Paczki, których suma długości i obwodu przekracza 419 cm będą podlegać również opłacie dodatkowej za dużą paczkę. Oprócz standardowych kosztów wysyłki naliczona zostanie kwota 105 PLN za każdą paczkę.

Z powodu dodatkowych czynności przewozowych wymaganych z naszej strony oraz, w konsekwencji, możliwych opóźnień w realizacji dostawy takich przesyłek, UPS nie zapewnia w ich przypadku gwarancji zwrotu pieniędzy. UPS nie zwraca zatem opłat za wysyłkę, jeżeli przesyłki podlegające opłacie za dodatkową obsługę nietypowych przesyłek lub dodatkowej opłacie za dużą paczkę nie zostały dostarczone w ustalonym terminie.

Opłaty dodatkowe za rozbieżności między deklaracją Klienta a stanem faktycznym stwierdzonym przez przewoźnika.

Opłata za przesyłki nietypowe i zaniżenie wymiarów paczki:

UPS - dopłata 9,00 PLN za usługę niesosrt + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
UPS - dopłata 105,00 PLN za dużą paczkę + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
UPS - dopłata Oversize zgodna z dopłatą na fakturze UPS + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
DHL - dopłata 22,00 PLN za usługę niestandard + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
DHL - dopłata 119,00 PLN za niestandard drobnicowy + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
DHL - zmiana paczki na przesyłkę drobnicową opłata zgodna z cennikiem DHL + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
K-EX - dopłata 15,00 PLN za usługę niestandard + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
K-EX - dopłata 120,00 PLN za dłużycę + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej

Zaniżenie wagi rzeczywistej i wymiarowej paczki:

UPS - dopłata zgodna z cennikiem UPS + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
DHL - dopłata zgodna z cennikiem DHL + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej
K-EX - opłata zgodna z cennikiem KEX + 10,00 PLN opłaty weryfikacyjnej

Zamówienie usług dodatkowych:

Zastrzeżenie godziny dostawy - zgodnie z cennikiem firmy przewozowej
Wysłanie większej ilości paczek niż zadeklarowano w zleceniu - dopłata zgodna z cennikiem Przewoźnika
Zwrot przesyłki do nadawcy - 100 % wartości usługi podstawowej

Podane ceny nie zawierają dopłat paliwowych oraz podatku VAT 23%.